Publicēts: 2020-08-31 12:23:49 CEST
Ditton pievadķēžu rūpnīca
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

Finanšu pārskats par 2020.gada 6 mēnešiem

Akciju sabiedrība “Ditton pievadķēžu rūpnīca” publicē nerevidētu finanšu pārskatu par 2020.gada 6 mēnešiem (sk. pielikumu).


R.Zarāns

Valdes priekšsēdētājs


finansu_parskats_6_men_2020_lv.pdf