English Estonian
Avaldatud: 2022-07-05 10:00:00 CEST
Tallink Grupp
Börsiteade

Lühiajaline prahileping

AS Tallink Grupp ja Šotimaa valitsuse volitatud esindaja Corporate Travel Management (North) Ltd on sõlminud lühiajalise prahilepingu (time-charter) reisilaeva Victoria I prahtimiseks. Laeva kasutatakse Šotimaal ajutiseks majutamiseks. Laev prahitakse alates 8. juulist 2022 kuueks kuuks võimalusega prahilepingut täiendavalt pikendada kolme kuu võrra.


Joonas Joost
Finantsdirektor

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail joonas.joost@tallink.ee