Danish
Offentliggjort: 2022-03-14 12:45:36 CET
Digizuite A/S
Offentliggørelse af årsrapport

Årsrapport 2021

SELSKABSMEDDELELSE NR. 16 - 14-03-2022 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.

Bestyrelsen for Digizuite A/S har i dag behandlet og godkendt Årsrapporten for 2021. Årsrapporten er i sin helhed vedhæftet denne selskabsmeddelelse og kan findes på selskabets hjemmeside.

CEO, Kim Wolters:

”Digizuite har i 2021 eksekveret på selskabets strategi med væsentlige investeringer i markedet, produktet og organisationen med mere end 25 nyansættelser. Investeringerne lægger fundamentet for at accelerere væksten yderligere i de kommende år. Selskabet har i 2021 leveret indenfor den fastsatte ARR-guidance med ARR på 32,1 MDKK. Dette til trods for, at endnu en Coronabølge på de primære markeder, havde mærkbar negativ effekt på salget i slutningen af 2021.”

Selskabet har fulgt den annoncerede plan, og er i en god position til at udnytte markedsmulighederne i 2022, med et stærkere produkt og et fantastisk globalt team. Vi er således klar til at accelerere væksten i de kommende år, og vi forventer fortsat at nå vores mål om 100 MDKK i ARR og blive EBITDA positive i 2024.”

Finansielle hovedtal for 2021

TDKK

2021

2020

Ændring

Omsætning

34.489

26.896

+28%

Resultat før skat

-31.319

-16.312

-90%

Aktiver

59.326

34.218

+73%

Likvid beholdning

20.506

537

+19.969

Egenkapital

20.204

-5.483

 +25.687

Forventet udvikling

Der forventes fortsat positiv udvikling i virksomhedens omsætning, drevet af både nye kunder og mersalg til bestående kunder. Dette forventes at resultere i en markant vækst i ARR i 2022 på 25-40%, svarende til en fastsat ARR-guidance på 40-45 MDKK. Digizuite fortsætter med at investere i langsigtet ARR-vækst, i overensstemmelse med selskabets strategi og forventer et negativt EBITDA på 25-30 MDKK i 2022. 

Præsentation af årsrapporten

Årsrapporten for 2021 vil blive præsenteret på et online event, mandag den 14. marts klokken 14:00. 

Tilmelding til eventet: https://hcandersencapital643.clickmeeting.com/digizuite-praesentation-af-arsrapporten-2021/register

Kontakter

Om Digizuite A/S

Digizuite is a SaaS company in Digital Asset Management software (DAM) that streamlines all digital content in one central platform. Through automated workflows and agile integrations, Digizuite removes manual workflows and streamlines the entire content value chain. Customers choose Digizuite to have control over who, where, and how corporate materials are used. It ensures brand control, risk reduction and helps to increase efficiency and revenue.

Digizuite is a global company that has realized 600% growth in ARR between 2017 and 2020. Today, the company has more than 70 employees between its headquarters in Denmark and its subsidiaries in the United States, United Kingdom, Belgium, and Ukraine.


Arsrapport 2021.pdf
Download selskabsmeddelelse.pdf