Offentliggjort: 2016-10-28 10:20:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Selskabsmeddelelse
Selskabsmeddelelse nr. 100, 2016 - Tilføjelse til Nordea Kredits endelige vilkår
De endelige vilkår for stående fastforrentede inkonverterbare særligt
dækkede
realkreditobligationer, har fået tilføjet følgende
ISIN-koder:
Obligationer (stående med fast rente, inkonverterbare)

ISIN-kode 
 Nom. rente/ Navn       Åbnings Lukke Udløbs-dato Valuta
      
               -dato  -dato
       udløb
DK000203742  
1% 2027  1NDASDROJA27RF  31/10  30/11 01/01-2027  DKK
-3         
             -2016  -2026
DK000203769  1% 2018  
1NDAsEUJA18IT1Y  31/10  30/11 01/01-2018  EUR
-6               
        -2016  -2017
DK000203785  1% 2019  1NDAsEUJA19IT2Y  31/10 
 30/11 01/01-2019  EUR
-2                       -2016 
-2018
DK000203793  1% 2018  1NDAsEUAP18IT1Y  31/10  28/02 01/04-2018  
EUR
-6                       -2016  -2018
DK000203750  1%
2019  1NDAsEUAP19IT2Y  31/10  28/02 01/04-2019  EUR
-6           
            -2016  -2019
DK000203777  1% 2020   1NDAsEUAP20RF 
 31/10  29/02 01/04-2020  EUR
-9                      
-2016  -2020

Spørgsmål kan rettes til Ole Hansen på telefon 55 47 38
69.

Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


Selskabsmeddelelse nr. 100 2016 - Tilfjelse til Nordea Kredits endelige vilkar ENDELIGE VILKAR - STAENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE - SDRO.pdf