Paskelbta: 2018-06-14 09:11:50 CEST
LITGRID
Kita informacija

Dėl LITGRID, AB, dukterinės bendrovės UAB „Duomenų logistikos centro“ akcijų sandorio

LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius).

Bendrovė informuoja, kad 2018-06-13 Bendrovės valdyba pritarė 2017-08-07 su Telia Lietuva, AB ir Litgrid, AB, pasirašytos UAB Duomenų logistikos centras akcijų pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimui. Pagal šią sutartį Bendrovė turėjo parduoti Telia Lietuva, AB, 20.36 %, UAB Duomenų logistikos centro akcijų. Kartu su Bendrove savo akcijų dalį (79.64 %) turėjo parduoti ir kita UAB Duomenų logistikos centro akcininkė „Lietuvos energija“, UAB.

Sprendimas nutraukti sutartį priimtas sandorio šalių „Lietuvos energija“, UAB, Litgrid AB ir Telia Lietuva, AB bendru sutarimu, atsižvelgiant į Telia Lietuva, AB pasiūlymą.

  

Litgrid AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją: 
Jurga Eivaitė 
Komunikacijos skyriaus vadovė
tel. +370 616 35731
el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu