Published: 2019-08-12 10:36:30 CEST
Baltika
Börsiteade

AS Baltika uute aktsiate jaotuse kinnitamine

AS Baltika (registrikood 10144415, aadress Veerenni 24, Tallinn, Eesti) aktsionäride üldkoosolek otsustas 12.04.2019 suurendada aktsiakapitali 50 000 000 uue lihtaktsia väljalaskmise teel. Aktsiate märkimisperiood algas 16.07.2019 kell 10.00 ja lõppes 07.08.2019 kell 14.00. Märkimisperioodil märgiti 53 379 570 aktsiat, rahalises mahus 5 337 957 eurot. Kokku esitati 138 märkimiskorraldust.

AS Baltika juhatus otsustas 9.08.2019 märgitud aktsiate jaotamise investoritele. AS Baltika 50 000 000 uut aktsiat jaotati ettevõtte senistele aktsionäridele, vastavalt prospektis toodud aktsiate jaotamise põhimõtetele. Liigmärgitud 3 379 570 aktsiat tühistati. AS Baltika esitas 9.08.2019 aktsiakapitali suurendamise avalduse äriregistrile ning aktsiakapitali suurendamine registreeritakse 5 tööpäeva jooksul.

Uute aktsiate jaotuse kinnitamise tulemusena suureneb pärast aktsiakapitali suurendamise kandmist äriregistrisse KJK Fund Sicav-SIF (ING LUXEMBOURG S.A. AIF ACCOUNT kontol) osalus AS-is Baltika 90,03 protsendini.

 

Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com