Paskelbta: 2018-10-26 14:00:00 CEST
Baltic Mill
Kita informacija

AB Baltic Mill akcininkų susirinkimo sprendimai

Vievis, Lietuva, 2018-10-26 14:00 CEST -- AB „Baltic Mill” akcininkų susirinkimo sprendimai

2018 m. spalio 25 d. įvyko AB „Baltic Mill“ visuotinis akcininkų susirinkimas. 

Susirinkimo metu buvo priimti šie sprendimai:

1.     Dėl metinių Bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų, ir metinio pranešimo patvirtinimo.

AB „Baltic Mill“ akcininkų susirinkimas patvirtino finansinių metų, pasibaigusių 2018 m. birželio 30 d., metines Bendrovės ir konsoliduotas finansines ataskaitas bei konsoliduotą metinį pranešimą. 

2.     Dėl Bendrovės pelno paskirstymo projekto patvirtinimo.

AB „Baltic Mill“ akcininkų susirinkimas patvirtino Bendrovės pelno paskirstymo projektą, pagal kurį laikotarpio rezultatas perkeltas paskirstymui į kitus finansinius metus. 

 

AB Baltic Mill
Finansų direktorius Vygantas Reifonas
+370 687 21603