English Estonian
Avaldatud: 2021-04-15 08:44:49 CEST
Tallinna Sadam
Börsiteade

Harju Maakohus võttis menetlusse ASi Tallink Grupp hagiavalduse ASi Tallinna Sadam vastu

Harju Maakohus võttis menetlusse ASi Tallink Grupp (edaspidi: „Tallink“) poolt 01.03.2021 esitatud hagi ASi Tallinna Sadam (edaspidi: „Tallinna Sadam“) vastu alusetult saadud 15,4 miljoni euro (lisanduvad viivised) suuruse sadamatasu osalise tagastamise või, alternatiivselt, tekitatud kahju hüvitamise nõudes. Tallinki väitel on aastatel 2017, 2018 ja 2019 Tallinna Sadam kehtestanud rahvusvahelistele regulaarliine sõitvatele reisilaevadele Tallinna Vanasadamas ebaõiglaselt kõrged sadamatasud ja kuritarvitanud seeläbi oma turgu valitsevat seisundit.

Tallinna Sadama hinnangul on Tallinki esitatud hagiavaldus väidetavalt ebaõiglaste sadamatasude hüvitamiseks põhjendamatu ning Tallinna Sadam kavatseb seista ettevõtte jätkusuutlikkuse ja oma aktsionäride huvide eest. Kommentaar Tallinki hagi börsiteatele on esitatud Tallinna Sadama 01.03.2021 börsiteates.

Tallinna Sadama finantstulemustele Tallinki hagi otsest mõju ei avalda, kuna Tallinna Sadama juhatus hindab nõuet alusetuks ning nõude katteks ei ole reservi moodustatud.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2020. a müügitulu oli 107,4 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 58,4 miljonit eurot ning kasum 28,5 miljonit eurot.

Lisainfo:
 

Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee