Avaldatud: 2017-10-05 16:00:00 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Medical Pharmacy Group-i aktsiate kauplemisele võtmisest keeldumine First North turul

Nasdaq Tallinna börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon tutvus AS-i Medical Pharmacy Group esitatud taotluse ja selle juurde kuuluvate dokumentidega ning otsustas 5. oktoobril 2017. a pärast põhjalikku arutelu keelduda AS-i Medical Pharmacy Group B-aktsiate kauplemisele võtmisest  Nasdaq Tallinna poolt korraldatavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North.

Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni hinnangul ei ole AS-i Medical Pharmacy Group finantsseisund, majandustegevus, juhtimine ning aktsionäride plaanitav struktuur ja õigused kogumis kohased avalikult kaubeldavale ettevõttele. Komisjoni hinnangul võivad AS-i Medical Pharmacy Group finantsseisund, juhtimine, reputatsioon ja teised olulised asjaolud kogumis kahjustada nii investorite huve kui ka First North-i ja Börsi mainet.

 

Börsi kommentaar

Börs peab tagama turu korra- ja õiguspärase toimimise ning usaldusväärsuse, järelevalve teostamise turul osalejate ja emitentide ning nende tegevuse üle.

Otsuse, kas ettevõte võetakse Nasdaq Tallinna börsile või First North turule kauplemisele teeb sõltumatutest turuekspertidest koosnev Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon.

On oluline meeles pidada, et kauplemisele võtmine on lisaks avaliku kauplemise võimaldamisele börsi kauplemissüsteemis ka sõnumiks nii kodumaistele kui ka rahvusvahelistele investoritele selle kohta, et nimetatud väärtpaberid ja nende emitent vastavad kindlatele kriteeriumitele. Seetõttu kehtivad väärtpaberite kauplemisele võtmiseks teatud kindlad tingimused ja head tavad, mida väärtpaberituru osalised peavad täitma, et kindlustada väärtpaberituru toimimine. Komisjon hindabki oma otsuse tegemisel nö neutraalse pilguga emitendi ja tema väärtpaberite vastavust neile reeglitele ja kriteeriumitele lähtudes kõigist aspektidest kogumis.

 

Küsimuste korral palume pöörduda Nasdaq Tallinna börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni esimehe Riho Rasmanni (riho@gekoke.ee) või Nasdaq Tallinna börsi juhi Kaarel Otsa (kaarel.ots@nasdaq.com) poole.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.