Avaldatud: 2019-04-04 15:19:08 CEST
Arco Vara
Majandusaasta aruanne

Arco Vara majandusaasta aruanne 2018

Arco Vara AS avaldab käesolevaga oma 2018. aasta konsolideeritud auditeeritud majandusaasta aruande. Finantstulemused ei ole võrreldes 14.02.2019 avaldatud auditeerimata tulemustega muutunud.

Arco Vara AS-i 2018. aasta konsolideeritud auditeeritud majandusaasta aruanne on kättesaadav Nasdaq Baltic-i kodulehel ja Arco Vara kodulehel http://www.arcorealestate.com.

Kristel Tumm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4662
kristel.tumm@arcovara.com
www.arcorealestate.com

Manus


AVG AA 2018 EST.pdf