English Lithuanian
Paskelbta: 2022-06-22 15:04:05 CEST
AUGA group
Kita informacija

Įregistruota nauja AUGA group, AB įstatų redakcija bei įstatinio kapitalo padidinimas

2022 m. birželio 22 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja AUGA group, AB (toliau – „Bendrovė“) įstatų redakcija. Ši nauja Bendrovės įstatų redakcija buvo patvirtinta 2022 m. balandžio 29 d. vykusiame eiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime, kartu priimant ir sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą 666 376,50 Eur suma, išleidžiant 2 297 850 naujų paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų.

Naujai išleistas akcijas pasirašė Bendrovės ar su ja susijusių įmonių darbuotojai ir (ar) organų nariai, kurie 2019 m. buvo sudarę Bendrovės akcijų opciono sutartį ir atitinkamai 2022 m. pateikė Bendrovei pranešimą dėl pasinaudojimo opcionu. Akcijos yra visiškai apmokėtos Bendrovės lėšomis iš Bendrovės sudaryto rezervo savoms akcijoms suteikti.

Kontaktai:
Mindaugas Ambrasas, AUGA group, AB finansų departamento direktorius
Mob. +370 620 67296
El. p. m.ambrasas@auga.lt