English Swedish
Publicerad: 2015-07-02 12:45:57 CEST
Bergman & Beving AB
Corporate Action

B&B TOOLS förvärvar serviceföretag inom elektromekanik

Momentum Industrial AB (”Momentum”) inom B&B TOOLS-koncernen har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Carl A Nilsson AB (”CAN”). CAN är ett komplett serviceföretag inom elektromekanisk service och försäljning för industrisektorn i södra Sverige. CAN omsätter cirka 20 MSEK per år och har 13 anställda.

CAN erbjuder elektromekanisk service och försäljning av relaterade produkter (elmotorer, växellådor och pumpar) i Skåne med verkstad i Helsingborg.

”Carl A Nilsson är ett väletablerat företag med hög kompetens och konkurrenskraftiga erbjudanden inom elektromekanisk service i en mycket intressant marknad”, säger Ulf Lilius, VD & koncernchef i B&B TOOLS. ”Genom förvärvet av Carl A Nilsson stärker vi nu Momentums erbjudande inom elektromekanik ytterligare med en framgångsrik verksamhet och goda möjligheter till vidare utveckling.”

Tillträde beräknas ske den 1 september 2015. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på B&B TOOLS resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

 

Stockholm den 2 juli 2015

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ulf Lilius, VD & Koncernchef, B&B TOOLS AB, telefon 010-454 77 00

Mats Karlqvist, Ansvarig – Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31 32

 

Denna information är sådan som B&B TOOLS skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmark­naden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juli 2015 kl. 12:45.


150702 PR Carl A Nilsson Forvarv Sv.pdf