Paskelbta: 2019-01-15 08:22:18 CET
AB Novaturas
Pranešimas apie esminį įvykį

AB "Novaturas" gruodžio mėn. apyvarta

„Novaturo“ apyvarta 2018 m. gruodžio mėnesį sudarė 10,9 mln. eurų ir buvo 31% didesnė nei 2017 m. gruodžio mėnesį.

2018 metų neaudituota „Novaturo“ apyvarta sudarė 181,7 mln. eurų ir buvo 29% didesnė nei 2017 metų.

„Novaturas“ per gruodžio mėnesį aptarnavo 15,0 tūkst. klientų ir tai buvo 29% daugiau nei 2017 m. gruodžio mėnesį. Bendrai per 2018 metus buvo aptarnauta 305,7 tūkst. klientų, tai buvo 31% daugiau lyginant su 2017 metais.

Tomas Staškūnas
AB “Novaturas” finansų direktorius
tomas.staskunas@novaturas.lt,  +370 687 10426