Offentliggjort: 2017-11-28 16:20:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Prospekter/prospekt medd.
Selskabsmeddelelse nr. 111, 2017 - Tilføjelse til Nordea Kredits endelige vilkår
De endelige vilkår for fastforrentede konverterbare særligt
dækkede
realkreditobligationer (SDRO), har fået tilføjet følgende
ISIN-koder:

Annuitetsobligationer med fast rente, konverterbare

ISIN-kode  
Nom.  Navn     Åbningsdato Lukkedato  Udløbsdato Valuta
      
rente/
       udløb
DK000204064 1,0%  1,0NDASDRO40    30/11  
31/08-2020 01/10-2040 DKK
-1      2040         
-2017
DK000204056 1,5%  1,5NDASDRO50    30/11   31/08-2020 01/10-2050 
DKK
-7      2050         -2017

Vi henviser i øvrigt til de
endelige vilkår, som er vedlagt.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på
telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


Endelige vilkar SDRO fastforrentede konverterbare 29. november 2017.pdf