Paskelbta: 2021-03-05 15:05:00 CET
Ignitis grupė
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovaujamas pareigas einančio asmens sandorį dėl AB „Ignitis grupė“ finansinių priemonių

AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ arba Bendrovė) informuoja, kad 2021 m. kovo 5 d. gavo Bendrovės valdybos pirmininko ir generalinio direktoriaus Dariaus Maikštėno (toliau – Darius Maikštėnas) pranešimą apie sudarytą sandorį dėl Bendrovės akcijų įsigijimo (pridedama). 

Šiuo sandoriu Darius Maikštėnas įsigijo 600 Bendrovės akcijų ir iš viso turi 1 000 Bendrovės akcijų. Iš jų 400 įsigijo Bendrovės viešo pirminio akcijų siūlymo metu. Apie tai Bendrovė pirmą kartą informavo 2020 m. rugsėjo 4 d. kartu su registracijos dokumentu (nuoroda).


Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076


PriedasPranesimo forma.pdf