Published: 2020-06-01 15:03:23 CEST
Invalda INVL
Pranešimas apie esminį įvykį

„Invalda INVL“ pasirašė darbuotojų akcijų opcionų sutartis

Akcinė bendrovė „Invalda INVL“, vykdydama 2018 m. balandžio 30 d. patvirtintų Akcijų suteikimo taisyklių nuostatas bei vadovaudamasi 2020 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojais sudarė opcionų sutartis dėl 85.017 paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų. 2023 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgis teisę įsigyti aukščiau nurodytą kiekį 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 (vieno) euro kainą.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas Darius Šulnis
El. paštas darius.sulnis@invl.com