English Lithuanian
Paskelbta: 2021-03-02 09:38:19 CET
Nasdaq Vilnius
Įtraukimas į sąrašus

Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijos bus įtrauktos į Baltijos Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą

2021-03-03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijos bus įtrauktos į Nasdaq Baltijos Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą:        

Emitentas                                                     Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Trumpinys                                                    LTG
ISIN kodas                                                   LT0000670051
Išpirkimo diena                                             2028-03-03
Emisijos dydis nominalia verte, EUR           40 000 000
Pavedimų knyga                                          
LTGB000028B
Atkarpos dydis, %                                        0,0
Atkarpos išmokų mokėjimo datos                2022-03-03;
                                                                     2023-03-03;
                                                                     2024-03-03;
                                                                     2025-03-03;
                                                                     2026-03-03;
                                                                     2027-03-03;
                                                                     2028-03-03;

                                                                                                                                                                                         

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
http://www.nasdaqbaltic.com/

    

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.