Avaldatud: 2013-08-05 12:34:21 CEST
Arco Vara
Erakorralise üldkoosoleku otsused

Arco Vara nõukogusse valiti Allar Niinepuu

05.08.2013 toimus Arco Vara AS-i aktsionäride erakorraline üldkoosolek Hotell Euroopas, saalis Lääne-Euroopa, Paadi 5, Tallinn.

Aktsionäride erakorraline üldkoosolek algas kell 11.03 ja lõppes kell 11.07 ning oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimuses.

Päevakord avaldati 10.07.2013 Tallinna Börsi infosüsteemis ja 11.07.2013 ajalehes Postimees. Samuti oli päevakord nähtav Arco Vara kodulehel http://www.arcorealestate.com.

Arco Vara AS-i aktsionäride erakorraline üldkoosolek võttis vastu järgmise otsuse:

1.   Valida uueks nõukogu liikmeks Allar Niinepuu.

Koosolek viidi läbi vastavalt seaduse ja põhikirja nõuetele. Üldkoosoleku protokolliga on võimalik tutvuda Arco Vara AS-i kodulehel http://www.arcorealestate.com hiljemalt alates 09.08.2013.

 

Egert Paulberg
Finantskontroller
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4503

egert.paulberg@arcovara.ee
http://www.arcorealestate.com