Published: 2020-03-23 08:37:47 CET
SEBinvest
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Meddelelse om midlertidig forhøjelse af tillæg og fradrag i Investeringsforeningen SEBinvest

Bestyrelsen i Investeringsforeningen SEBinvest har truffet beslutning om at give mulighed for at øge omkostningerne for emission og indløsning. Beslutningen fremgår af det netop offentliggjorte prospekt.

Beslutningen sker på baggrund af de seneste dages markedsbevægelser, der har medført stor usikkerhed om priser og stor volatilitet i markedet.

Emissionstillæg og indløsningsfradrag vil derfor være som nedenstående:

 Emission førIndløsning før Emission efterIndløsning efter
SEBinvest AKL Europa Højt Udbytte P0,200,20 0,500,50
SEBinvest AKL Balance Defensiv P0,200,20 0,500,50
SEBinvest AKL Balance Stabil P 0,200,20 0,500,50
SEBinvest AKL Balance Vækst P0,250,25 0,500,50
SEBinvest Lange Obligationer0,080,08 0,500,50
SEBinvest AKL Danske Aktier Akkumulerende P0,200,20 0,500,50
SEBinvest AKL Nordiske Aktier P0,250,25 0,500,50
SEBinvest AKL Kreditobligationer (EUR) P0,200,20 0,500,50
SEBinvest Mellemlange Obligationer0,080,08 0,500,50
SEBinvest AKL Danske Aktier P0,200,20 0,500,50
SEBinvest AKL Europa Indeks I0,350,35 0,500,50
SEBinvest AKL EMB Index I0,300,30 0,500,50
SEBinvest AKL Europa Small Cap P0,250,25 0,600,60
SEBinvest AKL Global Tactical Credit (Muzinich) P0,300,30 0,500,50
SEBinvest AKL Japan Hybrid P0,300,30 0,500,50
SEBinvest AKL Nordamerika Indeks I0,150,15 0,500,50
SEBinvest AKL US HY Bonds (Columbia) P0,250,25 0,500,50
SEBinvest AKL US HY Bonds Short Duration (Sky Harbor) P0,250,25 0,500,50


Når der igen vendes tilbage til emissionstillæg og indløsningsfradrag i henhold til prospektet vil der blive givet meddelelse herom.

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til CEO Peter Kock på tlf. 3328415.  

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen SEBinvest