English Latvian
Publicēts: 2022-05-05 16:00:44 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par AS „Latvenergo” obligāciju iekļaušanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā

Nasdaq Riga valde š.g. 5. maijā pieņēma lēmumu ar 2022. gada 6. maiju uzsākt AS „Latvenergo” zaļo obligāciju kotēšanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā ar šādiem raksturlielumiem:

Emitenta nosaukums AS „Latvenergo”
Emitenta saīsinātais nosaukums ELEK
Vērtspapīra ISIN kods LV0000870129
Vērtspapīra dzēšanas datums 05.05.2027
Nominālvērtība 1 000 EUR
Iekļaujamo obligāciju skaits 100 000
Emisijas apjoms 100 000 000 EUR
Kupona procentu likme (%) 2,42%
Kupona izmaksas datumi Reizi gadā 5. maijā
Biržas tirdzniecības kods ELEK024227A

Prospekts un emisijas galīgie noteikumi pieejami AS “Latvenergo” paziņojumos šeit un šeit.
 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431

www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Riga, AS, Nasdaq Tallinn AS un AB Nasdaq Vilnius