English Lithuanian
Paskelbta: 2018-07-27 10:34:51 CEST
Nasdaq Vilnius
Įtraukimas į sąrašus

UAB Medicinos bankas obligacijos bus įtrauktos į Baltijos Skolos vertybinių popierių sąrašą

Vilnius, Lietuva, 2018-07-27 10:34 CEST -- 2018 m. liepos 27 d. Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą įtraukti UAB Medicinos bankas obligacijas į Skolos vertybinių popierių sąrašą bendrovės prašymu 2018 m. rugpjūčio 1 d.

Papildoma informacija apie obligacijų emisiją: 

 

Bendrovės pavadinimas UAB Medicinos bankas
Bendrovės trumpinys OPM
ISIN kodas LT0000432114
Emisijos galiojimo pradžia 2018-07-24
Išpirkimo diena 2025-07-24
Bendra nominali emisijos vertė 2 210 000 EUR
Obligacijų skaičius 2 210   
Pavedimų knygos trumpinys OPMB070025A
Prekybos sąrašas Skolos vertybinių popierių sąrašas

  

Obligacijų emisija išleista UAB Medicinos bankas subordinuotųjų obligacijų siūlymo programos, kurios bendra nominali vertė yra iki 10 000 000 EUR, pagrindu.

UAB Medicinos bankas bazinį prospektą ir kitus susijusius dokumentus galima rasti šio pranešimo prieduose.

Su Medicinos banko metinėmis ir tarpinėmis ataskaitomis galima susipažinti Medicinos banko internetiniame tinkalalpyje čia

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 1459

www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.


Base_Prospectus_EN.pdf
Bazinio_prospekto_santraukos_vertimas_LT.pdf
Galutines_salygos_EN-LT.pdf
LB_sprendimas_del_bazinio_prospekto_patvirtinimo_LT.pdf