English
Published: 2021-08-23 11:01:35 CEST
Investeringsforeningen Great Dane
Half Year financial report

Investeringsforeningen Great Dane – Halvårsrapport 2021


Bestyrelsen for Investeringsforeningen Great Dane har i dag den 23. august 2021 godkendt foreningens halvårsrapport for 2021. Rapporten, der ikke er revideret, er vedhæftet denne meddelelse.

Halvårsrapporten kan endvidere downloades fra foreningens hjemmeside www.greatdanefund.dk samt rekvireres ved henvendelse til Invest Administration A/S, Badstuestræde 20, 1209 København K, tlf. 3814 6600.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
for Investeringsforeningen Great Dane

AttachmentGreat Dane - Halvarsrapport 2021.pdf