Paskelbta: 2021-02-23 16:17:06 CET
Nasdaq Vilnius
Įtraukimas į sąrašus

UAB "Terseta" obligacijų emisija bus įtraukta į Baltijos alternatyviąją rinką First North

2021 m. vasario 23 d. Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą 2021 m. vasario 25 d. įtraukti UAB "Terseta" obligacijas į prekybą alternatyvioje rinkoje First North, kurios operatorius yra AB Nasdaq Vilnius, Bendrovės prašymu.  

 

Emitento pavadinimas UAB "Terseta"
Emitento trumpinys TER
ISIN kodas LT0000404832
Obligacijų išpirkimo terminas 2022.06.10
Obligacijos nominali vertė (EUR) 100
Emisijos dydis (vnt.) 80 000
Bendra nominali emisijos vertė (EUR) 8 000 000
Metinė palūkanų norma (proc.) 6
Palūkanų mokėjimo dienos 2021 m. birželio 10 d.
2021 m. gruodžio 10 d.
2022 m. birželio 10 d.
Pavedimų knyga TERB060022FA
Rinka First North Vilnius

 

UAB “Terseta” sertifikuotas patarėjas yra Redgate Capital AS.

Priedas: UAB "Terseta" Informacinis dokumentas (anglų kalba) ir metinė informacija už 2018 ir 2019 metus. 

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 1459

www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.


06a_Terseta UAB_Annual report 2018_LT.pdf
Information Document.pdf
06b_Terseta UAB_Annual report 2019_LT.pdf