Publicēts: 2021-10-22 08:00:22 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

FKTK pieņem izskatīšanai AS "Olainfarm" akcionāra akciju atpirkšanas piedāvājumu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija 21.10.2021. ir saņēmusi AS "AB CITY" (reģistrācijas Nr. 40203174414, juridiskā adrese – Ganību dambī 24D, Rīgā, LV-1005) iesniegumu un prospektu atļaujas saņemšanai izteikt akciju sabiedrības "Olainfarm" (reģistrācijas Nr. 40003007246, juridiskā adrese – Rūpnīcu ielā 5, Olainē, Olaines nov., LV-2114) obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta ceturtās daļas 2. punktam.

1. Informācija par piedāvātāju, norādot tā attiecības ar akciju sabiedrību “Olainfarm” (turpmāk arī – Mērķa sabiedrība): AS “AB CITY” (reģistrācijas Nr. 40203174414, juridiskā adrese – Ganību dambī 24D, Rīgā, LV-1005) (turpmāk arī – Piedāvātājs). Piedāvātājam tieši pieder Mērķa sabiedrības 2 583 310 akcijas jeb 18,34% no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita.

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta ceturtās daļas 2. punktu Piedāvātājs izsaka obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu sekojošo akcionāru vārdā, kuri 14.10.2021. Mērķa sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē balsoja “par” jautājumā par Mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus un pilnvaroja Piedāvātāju viņu vārdā izteikt Piedāvājumu:

1.1. Nika Saveļjeva, kurai pieder 1 265 107 Mērķa sabiedrības akcijas, kas veido 8,98% no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita;

1.2. Anna Emīlija Maligina, kurai pieder 1 263 693 Mērķa sabiedrības akcijas, kas veido 8,97% no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita;

1.3. AS “RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA” (reģistrācijas Nr. 40003000765, juridiskā adrese – Ozolu ielā 10, Rīgā, LV-1005), kurai pieder 151 384 Mērķa sabiedrības akcijas, kas veido 1,07% no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita;

1.4. OLFIM OÜ (reģistrācijas Nr. 14601045, juridiskā adrese – Männimäe, Pudisoo küla Kuusalu vald, Harju maakond 74626, Igaunijā), kurai pieder 1 263 718 Mērķa sabiedrības akcijas, kas veido 8,97% no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita.

2. Vienas akcijas atpirkšanas cena pēc prospektā sniegtās informācijas: 9.26 euro.

3. Piedāvājuma termiņš: piedāvājuma termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas no tā izteikšanas brīža, kas sākas nākamajā darba dienā pēc tam, kad Piedāvātājs saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 73. panta ceturto daļu publicē laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” informāciju par akciju atpirkšanas piedāvājumu.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431

www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.