Offentliggjort: 2017-12-21 14:10:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler
Selskabsmeddelelse nr. 117, 2017 – EURIBOR3 - Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. januar 2018.
Med virkning fra 1. januar 2018 ændres kuponrenten på nedennævnte
variabelt
forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. januar
2018 - 31.
marts 2017.

Obligationer uden renteloft,
EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002040138, udløb 2021, ny rente pr. 1. januar 2018:
-0,0300% p.a.

ISIN-kode
LU1110205314, udløb 2019, ny rente pr. 1. januar 2018:
0,00% p.a.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41
99.


Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


EURIBOR3 - Faststtelse af kuponrente gldende fra 1. Januar 2017.pdf