English
Published: 2018-06-20 16:02:08 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Prospectus/Announcement of Prospectus

Investoroplysninger for Kapitalforeningen Accunia Invest er opdateret

Investoroplysninger for Kapitalforeningen Accunia Invest er opdateret som følge af vedtægtsændringer på den ekstraordinære generalforsamling.                                                                                 

De væsentligste ændringer er:

  • Ændring af vedtægternes § 10 om emission og indløsning
  • Afdelingerne følger risikospredningsreglen i § 157 b, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Kontaktperson(er):

Direktør, Caspar Møller, tlf. +45 8880 6000.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia-invest.dk.

./. Dokument med investoroplysninger iht. § 62 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Attachment


ACCINV_62-DOK_20-jun-2018_prospekt.pdf