Paskelbta: 2021-05-31 16:50:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Tarpinė informacija

„Vilvi Group“ 2021 metų trijų mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

Preliminariais neaudituotais duomenimis „Vilvi Group“ konsoliduotos pardavimų pajamos per 2021 m. pirmus tris mėnesius buvo 31.7 mln. EUR arba 8.8 % didesnės negu per tą patį laikotarpį 2020 metais (2020 m. trijų mėnesių pardavimų pajamos siekė 29.1 mln. EUR).

Per 2021 m. pirmus tris mėnesius grupės grynasis nuostolis siekė 197 tūkst. Eur (2021 m. I ketv.  grynasis pelnas buvo 502 tūkst. Eur).

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102

Priedas2021 m. I ketv. veiklos rezultatai.pdf