English
Published: 2020-03-18 11:07:51 CET
Kapitalforeningen Accunia Invest
Net Asset Value

Offentliggørelse af indre værdier og fortsat suspension

Med henvisning til vores selskabsmeddelelse den 12/3-2020 kl. 09:38:49 kan vi oplyse følgende vedr. nedennævnte afdelinger:

ISIN   Andelsklasse/afdeling Kortnavn
DK0060804136 European CLO Investment Grade DKK ACACIGDKK
DK0060804052 Accunia Invest Eur CLO Opportunity KL ACAECO

Indre værdi på afdelingerne er d.d. kl. 9:40 opdateret på baggrund af beregnede kurser fra vores eksterne leverandør, PricingDirect. Afdelingerne investerer i CLO’er, hvor der generelt ikke er observerbare børskurser tilgængelige. Værdiansættelsen af CLO’erne sker på baggrund på kvantitative modeller, priser fra market makers og BWICs, og det er på den baggrund muligt at beregne indre værdi.

De aktuelle, ekstreme markedsforhold betyder imidlertid, at der p.t. ikke er et velfungerende marked for handel med CLO’er. Dertil kommer, at den globale situation med coronavirus/COVID-19 p.t. betyder hurtige og voldsomme ændringer i alle finansielle markeder inden for meget kort tid. Derfor kan handlen med afdelingerne på Nasdaq Copenhagen ikke kan genoptages.

Så snart, det er muligt at handle CLO'er, vil vi anmode Nasdaq Copenhagen A/S om at genoptage handlen med afdelingerne.

Kontaktperson(er):

Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia.com.