Paskelbta: 2021-09-21 15:54:49 CEST
NEO Finance AB
Pranešimai apie vadovų sandorius

NEO FINANCE, AB PRANEŠIMAS APIE VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS BEI ASMENŲ, GLAUDŽIAI SUSIJUSIŲ SU EMITENTO VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIAIS ASMENIMIS, SANDORIUS

„NEO Finance“, AB juridinio asmens kodas 303225546, buveinė registruota adresu A. Vivulskio g. 7, Vilnius (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. rugpjūčio 23 d. 10:00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo nuspręsta padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais įnašais išleidžiant iki 199 204 vnt. paprastųjų vardinių akcijų.

Per akcijų įsigijimo terminą pirmumo teise įsigyti Bendrovės naujai išleidžiamų akcijų pasinaudojo vadovaujančias pareigas einantis valdybos narys Deividas Tumas (žr. Priedą Nr. 1) bei su ankščiau paminėtu valdybos nariu Deividu Tumu glaudžiai susijęs juridinis asmuo UAB „Value Capital“ (žr. Priedą Nr. 2). Taip pat pirmumo teise įsigyti Bendrovės naujai išleidžiamų akcijų pasinaudojo UAB „ERA Capital“ - asmuo, glaudžiai susijęs su emitento vadovaujamas pareigas einančiais asmenimis Evaldu Remeikiu ir Aiva Remeikiene (žr. Priedą Nr. 3)

Aleksėjus Loskutovas               
Administracijos vadovas    

Email: aleksejus@neofinance.com

 


Priedas Nr.1 2021-09-21 Pranesimas-Notification D.Tumas.pdf
Priedas Nr.3 2021-09-21 Pranesimas-Notification UAB ERA Capital.pdf
Priedas Nr.2 2021-09-21 Pranesimas-Notification UAB Value Capital.pdf