Avaldatud: 2021-06-02 08:00:00 CEST
Baltika
Muutused nõukogus/juhatuses/audiitorites

Muudatused juhatuses

AS Baltika nõukogu kutsus 1. juunil toimunud koosolekul tagasi juhatuse liikme ja finantsjuhi positsioonilt Triinu Tarkini tema sooviavalduse alusel. Triinu Tarkini volitused lõppevad 4. juunil 2021. Samal ajal on juba ametisse määratud uus finantsjuht Hellika Toome, kes alustab 23. augustil 2021.

Lisaks valis AS Baltika nõukogu uude loodud Chief Operating Officer ja juhatuse liikme positsiooni Brigitta Kippaki, kelle volitused algavad 1. juunil 2021 ning kehtivad 3 aastat.

Brigitta Kippak on töötanud Baltika Grupis erinevatel positsioonidel alates 1997. aasta oktoobrist. Viimase kolme aasta jooksul on ta olnud planeerimise ja varude juhtimise osakonna juht ja Grupi jaekaubanduse direktor. Brigitta Kippak on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna. Brigitta Kippak ei kuulu teiste äriühingute juhtorganitesse.

Brigitta Kippak omab 1 575 Baltika aktsiat.


Flavio Perini

Juhatuse esimees, tegevjuht

Flavio.perini@baltikagroup.com