Publicēts: 2021-01-07 15:57:35 CET
DelfinGroup
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

SIA DelfinGroup starptautiskā konkursā meklēs neatkarīgus padomes locekļus

Rīga, 2021-01-07 15:57 CET -- Latvijas finanšu nozares koncerns DelfinGroup rīkos starptautisku konkursu, lai piesaistītu profesionālus un neatkarīgus padomes locekļus. Tas ir unikāls notikums Latvijas biznesa vidē privātajā sektorā un nākotnē var kļūt par jaunu standartu tiem uzņēmumiem, kuriem patiesi rūp augstāko pārvaldības principu iedzīvināšana vietējo kompāniju pārvaldībā, atbilstoši OECD, Nasdaq Riga un Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta ieteikumiem.

SIA DelfinGroup šobrīd atrodas pārejas procesā no sabiedrības ar ierobežotu atbildību uz akciju sabiedrību, kas noslēgsies šī gada 1. ceturksnī. Noslēdzot šo uzņēmuma reorganizācijas procesu, ir iecerēts stiprināt koncerna korporatīvās pārvaldības pamatus, veidojot profesionālu padomi, kur vismaz puse padomes locekļu būtu neatkarīgi un uz pieciem gadiem tiktu ievēlēti akcionāru sapulcē.

SIA DelfinGroup akcionārs un viens no dibinātājiem Agris Evertovskis: “Privāti uzņēmumi Latvijā ļoti reti rīko publiskus konkursus padomes locekļu atlasei. Vēsturiski ierasts, ka uzņēmumu uzraudzība biežāk tiek uzticēta akcionāru radiniekiem, skolasbiedriem, draugiem vai paziņām. Tādos gadījumos vērtētas vairāk tiek personiskās īpašības, piemēram, lojalitāte un iespēja kontrolēt, nevis profesionālās prasmes. Jāsaprot, ka neatkarīgu padomes locekļu ievēlēšana nozīmē to, ka akcionāri uztic uzņēmuma vadības pārraudzību neatkarīgiem profesionāļiem, kuri darbojas tikai un vienīgi uzņēmuma interesēs, ņemot vērā arī citu ieinteresēto pušu (stakeholders) intereses, piemēram, investoru un klientu, nevis tikai viena vai vairāku akcionāru intereses. Domāju, ka Latvijā prakse privātos uzņēmumos neizmantot neatkarīgus profesionālus padomes locekļus skaidrojama arī ar to, ka akcionāri visbiežāk ir ļoti pārliecināti par pašu spējām un nenovērtē potenciālo pienesumu, ko uzņēmuma attīstības iespējām, vērtībai un konkurētspējai var sniegt profesionāla padome ar neatkarīgiem locekļiem. Ne vien Latvijā, bet visā Baltijā nav šādas vēsturiskās pieredzes – tas varētu būt saistīts arī ar to, ka visi privātie uzņēmumi ir salīdzinoši jauni un lielāko daļu no lielajiem privātajiem ģimenes uzņēmumiem pārvalda vēl to dibinātāji pirmajā paaudzē. Mēs ar savu piemēru vēlamies iedvesmot arī citus uzņēmumus uzlabot savu pārvaldību un konkurētspēju, ieviešot labāko starptautiskās korporatīvās pārvaldības praksi.”

Starptautiskā konkursā tiks izvēlēti trīs neatkarīgi padomes locekļi ar pieredzi korporatīvās pārvaldības, ESG, finanšu, banku, finanšu tehnoloģiju (fintech), e-tirdzniecības, kiberdrošības, mākslīgā intelekta, mašīnmācīšanās, kā arī citās finanšu un jauno tehnoloģiju pārvaldības jomās. Nākamajiem padomes locekļiem ir jābūt vismaz piecu gadu vadības pieredzei vadošā amatā lielā un veiksmīgā privātā vai publiskā finanšu, e-tirdzniecības vai pakalpojumu nozares uzņēmumā.

Jaunās koncerna padomes pamatuzdevums būs koncerna stratēģiskās vadības pārraudzība, tostarp valdes locekļu ievēlēšana un uzraudzība, koncerna stratēģijas apstiprināšana un izpildes uzraudzība, risku pārvaldes uzraudzība un augstu korporatīvās pārvaldības principu iedzīvināšana, kā arī visu akcionāru interešu ievērošanas nodrošināšana. Plānotais padomes locekļa atalgojums ir 10 000 – 25 000 EUR gadā.

__________________________________________________________________

SIA DelfinGroup ir licencēts finanšu nozares uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā un pārstāv zīmolus Banknote, VIZIA un Rīgas pilsētas lombards. Uzņēmums nodrošina darbu 270 profesionāļiem 90 filiālēs 38 Latvijas pilsētās. Koncerns 2019. gadā nodokļos samaksāja 2,97 miljonus eiro. SIA DelfinGroup ir LTRK dalībniece un ir saņēmusi VID sadarbības programmas Zelta līmeņa statusu. Koncerna pamatpakalpojumi ir lombarda aizdevums, patēriņa aizdevums, kā arī senioru aizdevums, kura nosacījumi ir īpaši pielāgoti senioriem. DelfinGroup obligācijas tiek tirgotas Nasdaq Riga Baltijas First North obligāciju sarakstā.

 

         Kristaps Bergmanis
         Tel.: +371 29144168
         E-pasts: kristaps.bergmanis@delfingroup.lv