English Lithuanian
Paskelbta: 2022-07-04 12:23:10 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

AB Nasdaq Vilnius 2022-07-04 įvykusio Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas LT0000670069
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCB24029B
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNB24029B
Atsiskaitymo data 2022-07-07
Išpirkimo data 2029-12-15
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominali vertė 100
Atkarpos dydis, % 2,4
Mažiausias siūlytas pelningumas, % 2,500
Vidutinis svertinis pelningumas, % 2,550
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % 2,600
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, EUR 5 850 000
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 0
Išplatinta nominalia verte, EUR 2 000 000,00
Apyvarta, EUR 1 982 920,37

 

Apmokėti vertybiniai popieriai atsiskaitymo dieną bus įtraukti į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

 

 

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.