English Estonian
Avaldatud: 2021-10-12 15:30:00 CEST
Tallinna Kaubamaja Grupp
Kvartaliaruanne

2021. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

Segmendid (EURm)Q3/21Q3/20yoy9m/219m/20yoy
Supermarketid142,5134,55,9%417,6381,09,6%
Kaubamaja21,922,0-0,4%60,759,42,1%
Autokaubandus38,234,710,2%116,292,525,6%
Turvasegment2,21,542,3%5,84,045,9%
Kinnisvara1,41,4-2,9%3,83,72,4%
Müügitulud kokku206,2194,26,2%604,1540,711,7%
       
Supermarketid7,84,477,4%14,212,017,7%
Kaubamaja-0,1-0,2-50,0%-1,0-2,3-57,8%
Autokaubandus2,41,0136,5%5,81,8222,8%
Turvasegment0,10,0140,6%0,10,0775,0%
Kinnisvara3,12,97,2%8,07,57,1%
IFRS 16-0,8-0,74,0%-2,5-1,746,8%
Maksueelne kasum kokku12,67,469,1%24,617,342,2%

Grupi 2021. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 206,2 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 6,2%. Üheksa kuu müügitulu oli 604,1 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2020. aasta esimese üheksa kuu tulemusega, mil müügitulu oli 540,7 miljonit eurot, 11,7%. Grupi 2021. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 12,6 miljonit eurot, mis oli 69,1% kõrgem eelmise aasta võrreldava perioodi kasumist. Grupi 2021. aasta 9 kuu puhaskasum oli 20,3 miljonit eurot, mis ületas eelmise võrreldava perioodi tulemust 76,4%. Maksueelne kasum oli esimesel üheksal kuul 24,6 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 42,2%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt 2021. aasta I kvartalis arvestati tulumaksu 4,3 miljonit eurot, aasta varem arvestati tulumaksu summas 5,8 miljonit eurot.

2021. aasta kolmanda kvartali müügitulemust mõjutas ehk kõige enam soodne olukord Eesti jaekaubandusturul. Kevadiste koroonapiiranguite ajal kauplustest eemale hoitud tarbijad jõudsid tagasi poodidesse ning Eestis jõustunud pensionireformi tõttu II pensionisambast septembris vabanenud raha aktiivne kasutamine kasvatas plahvatuslikult kestvuskaupade müüke. Grupi müügitulu kasvule andsid III kvartalis hoogu Selveri segmendi ja autosegmendi tugevad müügitulemused. Nii Selveri kui Kaubamajade segmendis jätkus tempokas müügikasv läbi e-kanalite isegi liikumispiirangute kadudes. Aasta varem Grupi poolt tehtud suured strateegilised investeeringud supermarketite segmendi kauplustevõrgu kasvu ja keskusköögi laiendusse on end õigustanud ja võimaldasid edukalt kasvatada supermarketite segmendi müügi- ja brutotulu ning suurendada marginaali. Autodefitsiidi olukorras õnnestus Grupi autosegmendil oma müügimarinaali samuti parandada. Kauplustevõrgu kasvuga koos kasvasid võrreldavas tempos hooldus- ning andmesidekulud. Tööjõukulud kasvasid kolmandas kvartalis 8,0%, seejuures kasvas töötajate arv 3,1%.

2021. aasta esimese üheksa kuu majandustulemust mõjutasid II kvartalis koroonaviiruse leviku tõkestamiseks seatud piirangud. Peamiselt mõjutasid need Kaubamajade segmendi kauplusi, millest enamus suleti seitsmeks nädalaks. Suletud olid Kaubamaja moe- ja tööstuskaupade maailmad ning kõik I.L.U. kosmeetikakauplused, ABC Kinga ning SHU jalatsikauplused. Ehkki riik kattis Grupi taotluse alusel töötajate töötasu ning ettevõtluse toetuspaketi raames tegevuskulusid kokku 1,6 miljoni euro ulatuses (aasta varem saadi riiklikke tegevustoetusi 1,3 miljoni euro ulatuses), on Kaubamajade segment üheksa kuu kokkuvõttes jätkuvalt kahjumis.

Käesoleva aasta III kvartalis renoveeris Selver Jaamamõisa kaupluse. Kaubamajade segmendis viid läbi Kaubamaja Tallinna müügimaja Ilu- ja Toidumaailma renoveerimised, kus Tallinna Toidumaailm suleti täielikult remondiks 25. juunil ja taasavati uuenenuna 26. augustil. Kliendid on uuenenud maailmad hästi vastu võtnud. Septembris teatas Grupp börsile strateegilisest otsusest jalatsiäriga lõpetada ning kõik ABC KING ja SHU kauplused sulgeda järk-järgult järgneva aasta jooksul.

2021. aasta esimesel üheksal kuul lõpetati Grupi üks olulisemaid viimaste aastate suurarendusi, milleks oli Kulinaaria keskusköögi uue tootmishoone valmimine koos varasema tehasehoone renoveerimisega ning tootmishoonete omavahelise ühendamisega. I kvartalis oli mahukaimaks uuenduseks Comarketi kaubamärgi all tegutsenud kaupluste üleviimine Selver ABC kaubamärgi alla ning Comarketi, Delice kaupluste ning Solaris Toidupoe integreerimine Selveri tarneahela ning IT süsteemidega. Samuti tehti I kvartalis algust Selveri e-poodide tarkvaraplatvormi uuendamisega, mis valmis täielikult III kvartali lõpuks. Alates 1. juunist 2021 laiendas e-Selver e-poe teenuse teeninduspiirkonna üle-eestiliseks. Laienemisega muutus Selver ainsaks Eesti e-toidupoeks, mis toob kulleriga kauba koju igas Mandri-Eesti maakonnas kogu selle ulatuses. Selver on viimasel kuuel aastal e-kaubanduse arengusse väga aktiivselt panustanud, et olla internetikaubanduse suunanäitaja. Uuendusena on e-Selveri kliendil võimalus iga 20 sekundi järel

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2021. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu oli 417,6 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 9,6%. III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 142,5 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 5,9%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2021. aasta 9 kuuga 0,39 tuhat eurot, ületades eelmise aasta vastavat näitajat 1,8%. III kvartalis oli vastav näitaja 0,41 tuhat eurot, kasvades, võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga, 6,2%. Võrreldavate kaupluste kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetri kohta oli 9 kuuga 0,40 tuhat eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 2,1% ja III kvartalis keskmiselt 0,41 tuhat eurot, kasvades vastavalt 4,6%. Kauplustest tehti 2021. aasta üheksa kuuga 31,7 miljonit ostu, mis oli baasaastast 13,0% enam.

2021. aasta III kvartalis olid nii maksueelne kasum kui puhaskasum 7,8 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrreldes 3,4 miljonit eurot. 9 kuu supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 14,2 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelmise aastaga 2,1 miljonit eurot. 9 kuu puhaskasum oli 12,6 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelmise aastaga 2,7 miljonit eurot. Alates 1. juunist 2020 sisaldavad supermarketite segmendi tulemused ABC Supermarketsi tulemusi.

Nagu Eesti majandust tervikuna, mõjutab ka supermarketite segmenti 2020. aasta märtsis alanud COVID-19 viirusega seonduvalt klientide ostukäitumise ning tarbimisharjumuste muutused, mis on toonud kaasa väljakutseid kaupadega opereerimisel ning jätkuvalt suurendanud kulutusi klientide ning töötajate isikukaitsevahenditele.

Selveri tulemust mõjutab eelmisel aastal II kvartalis omandatud ABC Supermarketsi ost, millega Selveri kaupluste arv suurenes 19 kaupluse võrra. 2021. aasta veebruaris ühe kaupluse müügitegevus lõpetati ja poolaasta lõpuga jätkub müügitegevus 18 lisandunud kaupluses. Lisaks mõjutab tulemuste võrreldavust 2020. aasta juulis avatud uus Selver ja baasperioodil ühe Selveri kaupluse renoveerimine, kahe kaupluse müügipinna laiendamine ning liigaasta mõju. Käesoleva aasta III kvartalis on Selver renoveerinud ühe kaupluse. Renoveerimistegevuseks oli kauplus klientidele suletud 6 nädalat.

Võrrelduna aasta varasema perioodiga, milles sisaldub oluline e-kaubanduse mahu kasv, on e-Selveri tellimuste arv 9 kuuga kasvanud ligi kaks korda. Aasta algusest on mitme-etapiliselt laiendatud e-Selveri teeninduspiirkonda, mis juunikuust alates katab kogu Mandri-Eesti ja suuremad saared. e-Selver on suurima teeninduspiirkonnaga ja tunnustatud kui 2021. aasta kõige kasutajasõbralikum e-pood toidukaupade kategoorias.

Käesoleval aastal viidi lõpule Comarketi märgi all tegutsevate kaupluste üleviimine Selver ABC märgi alla ning tehti IT-tarkvara uuendusi Delice kaupluses ja Solaris Toidupoes. Delice ja Solarise kauplustes avati klientidele Delice Express teenus – kui varasemalt oli nendes kauplustes iseteeninduskassad, siis nüüd on lisatud klientidele võimalus sooritada oste mugavalt puldiga. Kaupluste uue kaubamärgi alla toomise ja IT-tarkvare uuenduse protsessiga kaasnesid mõnepäevased kaupluste sulgemised seadmete vahetuseks ning ühekordsed kulud ja investeeringud. Jätkunud on tegevused Selver ABC märgi all töötavate kaupluste sortimendiga ning kogu Selveri keti hõlmavate tööprotsesside efektiivistamisega. Kolmandas kvartalis rebränditi neli väiksemat Selveri kauplust Selver ABC kaubamärgi alla. Käesoleval aastal on tehtud investeeringuid populaarsesse SelveEkspressi teenusesse. Lisatud on täiendavaid terminale kauplustesse, kus klientide huvi teenuse vastu on oluliselt kasvanud ning alustatud SelveEkspressi teenuse avamist Selver ABC kauplustes. SelveEkspressi teenuse laiendamine Selver ABC kauplustesse jätkub ka aasta viimases kvartalis.

Kasumi kujunemisele on olulist mõju avaldanud head käibe tulemused, eriti soojade ilmadega suveperioodil, kiirem tööjõukulude kasv ja ABC Supermarketsi ostu ning Selveri märgi alla toomisega seotud kulud. Tööjõu nappus tööturul on kaasa toonud palgasurve. Tööjõukulude ajutine kasv on tinginud ka ABC supermarketi kaupluste protsesside integreerimisest Selveri lahendusse, suuremast tööjõuvajadusest e-kaubanduse segmendis, kus teenuse pakkumine ressursimahukam võrreldes füüsilise poega, ning suurematest kulutustest töötajate kasvanud haiguspäevade katteks. Kasumile avaldavad mõju ka energiahinnad, mis on tõusnud tavapärasest kohati kordades kõrgematele tasemetele.

Selver plaanib käesoleval aastal renoveerida veel ühe Selveri kaupluse ning arendada e-poe teenust, rahuldamaks püsivalt kõrget nõudlust teenuse järele. Jätkatakse aktiivselt ettevalmistustöödega 2022. aastal avatavate uute Selverite osas.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2021. aasta 9 kuu müügitulu oli 60,7 miljonit eurot, mis oli eelmise aasta võrreldavast perioodist parem 2,1%. III kvartali müügitulu oli 21,9 miljonit eurot, mis jäi eelmisele aastale alla 0,4%. Kaubamajade segmendi 2021. aasta 9 kuu maksueelne kahjum oli 1,0 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest, mil kahjum oli 2,3 miljonit eurot, 1,3 miljoni euro võrra parem tulemus. III kvartalis oli maksueelne kahjum 0,1 miljonit eurot, mis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes paranes 0,1 miljoni euro võrra.

Kaubamajade 9 kuu keskmine müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 0,24 tuhat eurot kuus, mis on 0,7% kõrgem, kui eelmise aasta samal perioodil. Kaubamajade üheksa kuu müügitulemust mõjutasid kevadised ranged piirangud, mille tagajärjel suleti kõik tööstuskaupade kauplused. Sarnaselt aasta varasemale sulges Kaubamaja seitsmeks nädalaks (2020. aastal 6 nädalaks) kõik tööstuskaupade maailmad nii Tallinnas kui ka Tartus ja avatuks jäid ainult Toidumaailmad. Seda, et pärast kaupluste taasavamist oli klientide ootus suvekaupade järele palju kõrgem kui möödunud aastal, tõestas suvine allahindluskampaania, mis möödus väga edukalt. Kaubamajade tegevuskasumit mõjutas negatiivselt Tallinna Ilu- ja Toidumaailma renoveerimine, kus Tallinna Toidumaailm suleti täielikult remondiks 25. juunil ja taasavati uuenenuna 26. augustil. Sügishooaja avakampaania ja Ilu Aeg septembri alguses olid läbi aastate edukaimad, mis näitab, et kliendid on uuenenud maailmad hästi vastu võtnud.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2021. aasta kolmanda kvartali müügitulu oli 1,5 miljonit eurot, kasvades 2020. aasta sama perioodiga võrreldes 17,4%. Kolmandas kvartalis oli kasum 0,1 miljonit eurot, mis oli 2020. aasta võrreldava perioodi tulemusest parem 0,05 miljonit eurot. 2021. aasta esimese üheksa kuu müügitulu oli 3,5 miljonit eurot, mis on 2020. aasta sama perioodiga võrreldes 7,4% enam. 2021. aasta esimese üheksa kuu kasum oli 0,1 miljonit eurot, mis oli 2020. aasta võrreldava perioodi tulemusest parem 0,04 miljonit eurot. Kolmanda kvartali müügitulu kasvatasid edukad turunduskampaaniad, mitme kaupluse müügisaalide laiendused seniste juuksestuudiote arvelt ning tarbijate julgus oluliselt paranenud viiruseolukorras füüsilisi poode külastada. Kvartali viimasel kuul suurenes tänu vabanenud pensionisambast saadud rahale kallimate impulssostude tegemine. 

Alates 01.04.2021 Kaubamajade segmendis raporteeritava TKM King AS poolt opereeritavate jalatsikaupluste müügitulu oli 2021. aasta üheksal kuul 3,5 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aastaga vähenes sama perioodi müügitulu 28,0%. Kolmandas kvartalis oli segmendi müügitulu 1,8 miljonit eurot, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes vähem 7,3%. 2021. aasta üheksa kuu kahjum oli 0,8 miljonit eurot, mis oli aasta varasema võrreldava perioodi kahjumist 0,6 miljonit eurot väiksem. Kolmanda kvartali kahjumiks oli 0,3 miljonit eurot, mis on eelmise aasta sama perioodi kahjumist 0,1 miljoni euro võrra parem tulemus. Septembris teatas Grupp börsile strateegilisest otsusest jalatsiäriga lõpetada. Kõik ABC KING ja SHU kauplused on plaanis sulgeda järk-järgult järgneva aasta jooksul. Teises kvartalis suleti 2 ABC KING kauplust (Kristiine keskus, Port Artur2), 2 SHU kauplust (Ülemiste keskus, Port Artur 2) ning outlet kauplus Magristrali keskuses, mis samuti mõjutas aruandeperioodi müügitulu.

Autokaubandus

Autokaubanduse segmendi 2021. aasta esimese üheksa kuu müügitulu oli 116,2 miljonit eurot. Müügitulu ületas 25,6% eelmise aasta sama perioodi müügitulusid. Kolmanda kvartali 38,2 miljoni euro suurune müügitulu oli 2020. aasta kolmanda kvartali müügitulust enam 10,2%. Esimesel üheksal kuul müüdi kokku 4 887 uut sõidukit, sellest kolmandas kvartalis 1 581 sõidukit. Segmendi 2021. aasta esimese üheksa kuu puhaskasum oli 5,5 miljonit eurot, ületades 4,4 miljoni euro võrra aasta varasemat sama perioodi kasumit. Segmendi 2021. aasta esimese üheksa kuu maksueelne kasum oli 5,8 miljonit eurot, ületades 2020. aasta sama perioodi kasumit 4,0 miljoni euroga. 2021. aasta kolmanda kvartali maksueelne kasum oli 2,4 miljonit eurot, mis on aasta varasema sama perioodi kasumist 1,4 miljoni euro võrra suurem.

Kolmandas kvartalis paranenud turukonjunktuur toetas klientide kasvavat huvi sõidukite ostu vastu. Müügiedu võtmekomponendiks on osutunud autode saadavus, kuna kiipide ja muude autokomponentide puudus on kõigile autotootjatele juba mõnda aega toonud kaasa vähem või rohkem tõsiseid tarneraskusi. Grupi autosegmendi asjatundlik varude kavandamine on võimaldanud jätkuvalt müüke kasvatada. Autode hooldusteenuste mahud on hoogustunud tänu Grupi autosegmendi poolt esindatud automarkide hulga kasvule. Nõudluse suurenemine on andnud võimaluse teatud määral parandada müügimarginaali ja seega segmendi kasumlikkust.

Turvasegment

Turvasegmendi 2021. aasta esimese üheksa kuu grupiväline müügitulu oli 5,8 miljonit eurot. Üheksa kuu müügitulu kasvas möödunud aastaga võrreldes 45,9%. Kolmandas kvartalis oli segmendi müügitulu 2,2 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 42,3%. Turvasegmendi 2021. aasta esimese üheksa kuu maksueelseks kasumiks kujunes 0,1 miljonit eurot, jäädes aasta varasemaga ligikaudu samale tasemele. Segmendi III kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 0,1 miljonit eurot, mis on 140,6% enam kui möödunud aasta samal perioodil.

Kõik tegevusvaldkonnad näitasid häid kasvunumbreid. Paranes ka eelmise aasta investeeringute ja mitmete tegevusvaldkondade laienduste tõttu langenud kasumlikkus. Kõige kiiremini kasvasid rahavedude ja tuleohutusteenuste valdkond. Oluline rõhk järgnevatel kvartalitel on tehnoloogilistele lahendustele orienteeritusel ja digitaliseerimisel. Suurema murekohana püsib tööjõuturu olukord, mis mõjutab negatiivselt nii kasvu kui marginaale.

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2021. aasta esimese üheksa kuu grupiväline müügitulu oli 3,8 miljonit eurot. Müügitulu kasvas möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 2,4%. Segmendi III kvartali grupiväline müügitulu oli 1,4 miljonit eurot. Müügitulu kahanes võrdlusperioodil 2,9%. Kinnisvarade segmendi 2021. aasta esimese üheksa kuu maksueelseks kasumiks kujunes 8,0 miljonit eurot. Kasum kasvas võrdlusperioodiga 7,1%. Segmendi III kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 3,1 miljonit eurot. Maksueelne kasum kasvas võrdlusperioodil 7,2%.

Segmendi III kvartali müügitulu languses kajastub viitega kevadise kaubanduskeskustes viibimise keelu perioodi eest üürnikele tehtud ühekordne üürialanduste mõju. Suuremat mõju on piirangud avaldanud Tallinna kesklinnas asuvatele üüripindadele. Tartu Kaubamaja keskus on viiruse tõkestamise piirangutest kiiresti taastunud. Samuti Viimsi Keskus, millele avaldasid aasta algul kõige suuremat mõju vabaaja keskustele seatud piirangud. Segmendi üheksa kuu müügitulu ja kasumi kasvu toetas Läti kinnisvaraettevõttes grupivälisele osapoolele üürile antud äripind ja Saare maakonnas asunud kinnistu müük.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

 30.09.202131.12.2020
VARAD  
Käibevara  
Raha ja pangakontod12 20532 757
Nõuded ja ettemaksed16 61315 894
Varud73 37877 334
Käibevara kokku102 196125 985
Põhivara  
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed373335
Sidusettevõtjad1 8681 712
Kinnisvarainvesteeringud60 55060 347
Materiaalne põhivara 412 993388 757
Immateriaalne põhivara20 16920 148
Põhivara kokku495 953471 299
VARAD KOKKU598 149597 284
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused23 32449 402
Võlad ja ettemaksed92 663102 841
Lühiajalised kohustused kokku115 987152 243
Pikaajalised kohustused  
Võlakohustused258 601217 349
Edasilükkunud tulumaksukohustus4 4084 408
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud278277
Pikaajalised kohustused kokku263 287222 034
KOHUSTUSED KOKKU379 274374 277
Omakapital  
Aktsiakapital16 29216 292
Kohustuslik reservkapital2 6032 603
Ümberhindluse reserv100 852102 630
Konverteerimiserinevused-149-149
Jaotamata kasum99 277101 631
OMAKAPITAL KOKKU218 875223 007
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU598 149597 284

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

 III kvartal 2021III kvartal 20209 kuud 20219 kuud 2020
     
Müügitulu206 150194 181604 103540 685
Muud äritulud6373161 993976
     
Müüdud kaupade kulu-150 841-146 012-451 143-409 104
Teenuste kulud-11 687-11 216-34 550-31 362
Tööjõukulud-20 662-19 139-62 799-55 285
Põhivara kulum ja väärtuse langus-9 559-9 387-29 031-25 249
Muud ärikulud-158-157-467-534
Ärikasum13 8808 58628 10620 127
Finantstulud0121
Finantskulud-1 361-1 204-3 626-2 967
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt kapitaliosaluse meetodil5957156171
Kasum enne tulumaksustamist12 5787 44024 63817 332
Tulumaks0-1-4 333-5 823
Aruandeperioodi puhaskasum12 5787 43920 30511 509
Muu koondkasum    
Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse    
Aruandeperioodi muu koondkasum /(-kahjum) kokku0000
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM12 5787 43920 30511 509
Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta
(eurodes)
0,310,180,500,28


Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000

ManusBors_Kaubamaja_3Q2021_est.pdf