Danish
Offentliggjort: 2022-11-23 09:01:30 CET
Scandinavian Medical Solutions A/S
Ledende medarbejderes transaktioner

Bestyrelsesmedlem køber aktier i Scandinavian Medical Solutions

SELSKABSMEDDELELSENR. 19 – 2022| 23-11-2022   

 

Scandinavian Medical Solutions A/S indberetter hermed på vegne af selskabets indberetningspligtige transaktioner med Scandinavian Medical Solutions A/S’ aktier udført af personer med ledelsesansvar og/eller personer, der er nært knyttet til dem i henhold til EU-Markedsmisbrugsforordningens artikel 19. 

Transaktionen vedrører bestyrelsesmedlem Morten Rasmussens køb af 47.796 aktier af en samlet værdi på 261.878,11 kr. gennem M12 Invest ApS. 
 
Transaktionen er udført i overensstemmelse med gældende regler og foretaget efter offentliggørelsen af årsrapporten 2021/2022. Yderligere oplysninger findes i vedhæftede fil. 

Supplerende Information  

For spørgsmål vedrørende denne selskabsmeddelelse kan selskabets CEO, Jens Krohn, kontaktes på jens.krohn@scandinavian-medical.com. Tlf.: 60 55 60 90.  

Selskabets Certified Adviser er Norden CEF A/S. John Norden. 

  

  

Scandinavian Medical Solutions A/S  

Gasværksvej 46,1., DK – 9000 Aalborg  

CVR-nummer: 39901749  

Hjemmeside: www.scandinavian-medical.com   

Selskabsmeddelelser, investornyheder, finansielle rapporter mv. kan findes på https://www.scandinavian-medical.com/pages/investors  

  

Om selskabet  

Scandinavian Medical Solutions er en succesfuld handelsvirksomhed i Aalborg, der øger scanningskapaciteten globalt gennem specialiseret indkøb og videresalg af brugt billeddiagnostisk udstyr af høj kvalitet. MRI, CT og PET/CT-scannere er blandt det dyreste og mest komplekse udstyr, der findes på et hospital, og de tonstunge følsomme maskiner kan kun transporteres, samles og vedligeholdes af specialiserede fagfolk med erfaring og tekniske færdigheder.  

 

Derfor tilbyder Scandinavian Medical Solutions en komplet business til business løsning, som garanterer maskinens kvalitet og funktionalitet.  

 

Scandinavian Medical Solutions tilbyder hospitaler og klinikker verden over et tilgængeligt, pålideligt og bæredygtigt økosystem for handel med scanningsudstyr og skaber dermed grundlag for en cirkulær økonomi, hvor eksisterende materiel får nyt liv.  


Download selskabsmeddelelse.pdf
Meddelse til Finanstilsynet - Morten.pdf