Paskelbta: 2021-04-30 14:02:08 CEST
Linas
Metinė informacija

AB „Linas“ įmonių Grupės ir Bendrovės 2020 metų metinė informacija

2021 m. balandžio 30 d. AB „Linas“ visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino audituotas AB „Linas“ 2020 metų konsoliduotas metines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus ir pritarė 2020 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

AB „Linas“ įmonių grupės 2020 metų pardavimo pajamos sudarė 14,01 mln. eurų, kai 2019 m.– 12,98 mln. eurų. Bendrovės pardavimo pajamos 2020 m. buvo 14 mln. eurų, kai 2019 m.– 12,7 mln. eurų.

AB „Linas“ įmonių grupės 2020 metų grynasis pelnas – 514,58 tūkst. eurų. 2019 m. Grupės rezultatas – grynasis pelnas 108,7 tūkst. eurų. Bendrovės grynasis pelnas 2020 m. 784,5 tūkst. eurų, 2019 m. – 167,79 tūkst. eurų.

Grupės grynasis pelnas, lyginant su 2020 m. 12 mėn. skelbta tarpine informacija, daugiausia skiriasi dėl priskaičiuoto pelno mokesčio.

Pateikiame AB „Linas“ ir įmonių grupės audituotą 2020 m. metinę informaciją..

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas
+370 45 506100

PriedasFA 2020.pdf