Paskelbta: 2012-05-16 10:18:14 CEST
Nasdaq Vilnius
Įtraukimas į sąrašus

Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijos bus įtrauktos į Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą

2012-05-17 šios LR Vyriausybės obligacijos bus įtrauktos į Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą:

VP rūšis: obligacijos;
ISIN kodas: LT0000610057;
trumpinys: LTGB055022A;
pavedimų knygos: LTGB055022A ir LTGB055022AB;
bendra nominali emisijos vertė: 50 000 000 litų;
nominalioji vieno VP vertė: 100 litų;
trukmė: 3652 d.;
išpirkimo data: 2022-05-17.

 

NASDAQ OMX Vilnius
Rinkos operacijų departamentas
(8 5) 272 17 05