Avaldatud: 2014-01-29 10:56:55 CET
Ekspress Grupp
Börsiteade

AS Ekspress Grupp: Arbitraažikohus võttis menetlusse ASi Eesti Meedia hagi ASi Ekspress Grupp vastu

Tallinn, Eesti, 2014-01-29 10:56 CET --  

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu nõukogu otsustas 10.01.2014 võtta menetlusse ASi Eesti Meedia hagi ASi Ekspress Grupp vastu. AS Eesti Meedia nõuab ASilt Ekspress Grupp 8 590 140 euro tasumist pooltevaheliste SL Õhtuleht, Ajakirjade Kirjastus ja Express Post aktsionäride lepingute alusel.

AS Ekspress Grupp jääb oma 13.12.2013 börsiteates esitatud informatsiooni ja seisukohtade juurde. 

ASi Ekspress Grupp seisukoht on, et AS Eesti Meedia ei ole võimaldanud ASil Ekspress Grupp aktsionäride lepingust ja seadustest tuleneval viisil realiseerida oma õigust omandada aktsiaseltside SL Õhtuleht, Ajakirjad Kirjastus ja Express Post aktsiaid. Sellest tulenevalt on AS Ekspress Grupp taganenud ühisettevõtja AS Express Post aktsiate väljaostulepingust ja valmistab ette vastust esitatud hagile ning omapoolset hagi nõudmaks ASilt Eesti Meedia pooltevahelise aktsionäride lepingu täitmist ja lepingu rikkumisega seotud leppetrahvide tasumist. 

         Lisainformatsioon:
         Gunnar Kobin
         Juhatuse esimees
         GSM: +372 5188111
         e-mail: gunnar@egrupp.ee