Published: 2016-10-20 17:29:06 CEST
Kvika banki hf.
Fyrirtækjafréttir

Jákvæð afkomuviðvörun Kviku banka hf.

Samkvæmt óendurskoðuðu móðurfélagsuppgjöri Kviku banka hf. fyrir fyrstu níu mánuði ársins sem kynnt var á stjórnarfundi í dag nemur hagnaður eftir skatta 1.032 milljónum króna.

Afkoman fyrstu sex mánuði ársins var í takt við áætlanir og nam 373 milljónum króna. Afkoma þriðja ársfjórðungs fór aftur á móti verulega fram úr áætlunum og nam 659 milljónum króna. Horfur eru á að afkoma ársins í heild verði umtalsvert betri en áætlanir gerðu ráð fyrir.

Helsta ástæða jákvæðra frávika í afkomu fyrstu níu mánuði ársins er góð afkoma fyrirtækjasviðs bankans, aukin umsvif í gjaldeyrismiðlun og auknar fjárfestingatekjur.

Eigið fé Kviku nam í lok september tæplega 6,2 milljörðum króna. Eiginfjárhlutfall samstæðu hefur hækkað á þriðja ársfjórðungi og er nú 20,5% samanborið við 18,0% í lok júní 2016.

Kvika er með skráð víkjandi skuldabréf hjá Nasdaq Iceland í flokknum KVB 15 01. Skuldabréfin eru til 10 ára og teljast til eiginfjárliðar B. Þá er bankinn einnig með skráða víxla í flokkunum KVB 16 1221 og KVB 17 0323.

Hafa ber í huga að forsendur og aðstæður geta tekið breytingum og þar af leiðandi getur afkoma bankans orðið frábrugðin núverandi horfum.

---

Nánari upplýsingar veitir Sigurður Atli Jónsson, forstjóri Kviku í síma 540 3200 eða 821 2051.

---

Kvika banki hf.

Kvika er sérhæfður fjárfestingabanki sem sinnir þörfum viðskiptavina á afmörkuðum syllum með fagþekkingu og sérhæfðu vöruframboði. Burðarás Kviku er öflug eignastýring og veitir bankinn sparifjár- og innlánseigendum alhliða fjármálaþjónustu. Hjá Kviku starfar samhentur hópur 87 sérfræðinga sem nær árangri í krafti menntunar, markaðsþekkingar og víðtækrar reynslu. Forstjóri er Sigurður Atli Jónsson og formaður stjórnar er Þorsteinn Pálsson. Eignarhald Kviku er gagnsætt og er hann eini bankinn sem er að fullu í eigu einkaaðila s.s. lífeyrissjóða, fyrirtækja og einstaklinga. Nánar á: www.kvika.is.