English Lithuanian
Paskelbta: 2023-05-22 15:48:09 CEST
AUGA group, AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl prekybos AUGA group, AB akcijomis ir obligacijomis sustabdymo

AUGA group, AB (toliau – Bendrovė) 2023-05-19 paskelbė esminį pranešimą, kad Bendrovės valdyba patvirtino pagrindinius Bendrovės ir jos kontroliuojamų bendrovių (toliau – Grupė) technologijų sklaidai palankaus veiklos modelio principus ir kad Bendrovė 2023-05-25 dieną pristatys Grupės veiklos modelį visuomenei ir investuotojams skirtame renginyje.

Bendrovė, siekdama užtikrinti, kad esminė informacija pirmiausiai būtų paskelbta per biržos pranešimų sistemą investuotojams, pateikė prašymą AB Nasdaq Vilnius laikinai sustabdyti prekybą Bendrovės akcijomis (ISIN LT0000127466) ir obligacijomis (ISIN LT000040423) 2023 m. gegužės 25 d. nuo sesijos pradžios iki pabaigos.

Generalinis direktorius
Kęstutis Juščius
+370 5 233 5340