Published: 2021-02-26 07:12:19 CET
Orion Asset Management
Pranešimas apie esminį įvykį

OMX Baltic Benchmark Fund 2021 m. Vasario 25 d. duomenys apie išleistas akcijas

Vilnius, Lietuva, 2021-02-26 07:12 CET --  

OMX Baltic Benchmark Fund akcijų kaina 2021 m. Vasario 25 d. –  12,1283 EUR
OMX Baltic Benchmark Fund išleistų akcijų skaičius 2021 m. 
Vasario 25 d.  – 0 vnt.
OMX Baltic Benchmark Fund išpirktų akcijų skaičius 2021 m. 
Vasario 25 d.  – 0 vnt.
Iš viso į prekybą įtrauktų OMX Baltic Benchmark Fund akcijų skaičius, 2021 m. 
Vasario 25 d. – 163282 vnt.

 

         Orion Asset Management