English Lithuanian
Paskelbta: 2023-03-31 19:49:35 CEST
AB "Vilniaus baldai"
Pusmečio informacija

AB "VILNIAUS BALDAI" 2023 finansinių metų šešių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

Vilnius, Lietuva, 2023-03-31

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2023 finansinių metų šešių mėnesių pardavimai sudarė 48 869 tūkst. EUR (praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu įmonės pardavimai sudarė 49 781 tūkst. EUR).

Grupės 2023 finansinių metų šešių mėnesių grynasis nuostolis siekė 2 048 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 6 808 tūkst. EUR). Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 1 025 tūkst. EUR, prieš metus buvo 9 864 tūkst. EUR.  

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2023 m. finansinių metų antrojo ketvirčio gruodžio – vasario mėn. pardavimai sudarė 20 434 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 22 934 tūkst. EUR.

Grupės 2023 finansinių metų antrojo ketvirčio gruodžio – vasario mėn. grynasis nuostolis siekė 1 469 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 8 711 tūkst. EUR). Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 33 tūkst. EUR, prieš metus buvo 10 115 tūkst. EUR.  


Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Egidijus Žvaliauskas
Tel. +370 (5) 2525700


PriedasAB VILNIAUS BALDAI 2023 finansiniu metu sesiu men.veiklos rezultatai ir sutrumpintu tarpiniu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys.pdf