English Lithuanian
Paskelbta: 2023-09-26 08:35:00 CEST
Urbo bankas
Kita informacija

Pranešimas apie UAB Medicinos banko bendrą išleistų akcijų suteikiamų balsavimo teisių skaičių ir kapitalą

UAB Medicinos bankas (toliau – Bankas), bendrovės kodas 112027077, registruotos buveinės adresas Pamėnkalnio g. 40, LT-01114 Vilnius, Lietuva.

2023 m. kovo 29 d. vykusiame eiliniame visuotiniame Banko akcininkų susirinkime priimtas sprendimas padidinti Banko įstatinį kapitalą.

Akcijų duomenys po įstatinio kapitalo padidinimo:

Akcijų klasė Paprastosios vardinės akcijos
ISIN LT0000130510
Vienos akcijos nominali vertė, Eur 0,50
Akcijų skaičius, vnt. 70 935 740
Bendrovės įstatinis kapitalas, Eur 35 467 870
Suteikiamų balsų skaičius, vnt 70 935 740

Daugiau informacijos: Verslo tarnybos direktorius Julius Ivaška, tel. Nr. +370 601 04 453, el. paštas media@medbank.lt