Published: 2018-08-30 18:44:56 CEST
PFA Invest
Prospectus/Announcement of Prospectus

Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest, godkendelse af depotbank og ændring af kapitalforvaltningshonorar i afdelingen Kreditobligationer

I forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøde d.d. og med offentliggørelsen af halvårsrapport 2018 for Investeringsforeningen PFA Invest (”Foreningen”) offentliggøres hermed ajourført prospekt for Foreningen.

Prospektet indeholder ajourførte oplysninger om afdelingernes nøgletal og regnskabstal m.v. på baggrund af halvårsrapporten, samt mindre grammatiske ændringer.

Prospektet indeholder endvidere en opdatering af afsnittet om ansvarlige investeringer samt en beskrivelse af, at Foreningen er aktivt forvaltet, og at andele i Foreningen, der er købt på det sekundære marked, sædvanligvis ikke kan sælges direkte tilbage til Foreningen.

Foreningen har desuden på bestyrelsesmødet godkendt, at Foreningen pr. den 6. oktober 2018 skifter depotbank fra J.P. Morgan Europe (UK), Copenhagen Branch, Filial af J.P. Morgan Europe Limited, Storbritannien til J.P. Morgan Bank Luxembourg, Copenhagen br, filial af J.P. Morgan Bank Luxembourg s.a. Ændringen af depotbank er betinget af Finanstilsynets godkendelse og sker som følge af Brexit.

Foreningen har afslutningsvis besluttet at sænke kapitalforvaltningshonoraret for afdelingen Kreditobligationer fra 0,25 % til 0,14 %. De årlige omkostninger i procent (ÅOP) er som følge heraf nedsat fra 0,97 % til 0,86 %, og de samlede administrationsomkostninger er nedsat fra 0,87 % til 0,76 %.

Prospektet og Central Investorinformation vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk

Med venlig hilsen

PFA Asset Management A/S

 

Attachment


Fuldstndigt prospekt 30. August .pdf