English Estonian
Avaldatud: 2023-03-17 15:15:00 CET
TKM Grupp
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku otsused 17.03.2023

17. märtsil 2023. aastal toimus Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek Tallinnas, aadressil Tammsaare tee 51 asuvas Viking Motors’i esinduses. Ettevõtte 40 729 200 häälest oli koosolekul esindatud 29 097 753 häält, so 71,44% kõikidest häältest ning kokku oli esindatud 72 aktsionäri.
Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride üldkoosolek otsustas:

1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2022. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada 28 899 103 hääle ehk 99,32% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2022. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2022 on 646 797 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 862 763  tuhat eurot ning puhaskasum 29 485 tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine
Kinnitada 29 097 753 hääle ehk 100% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2022. aasta kasumi jaotamise otsus ja dividendi maksmise kord:

Eelmiste aastate jaotamata kasum86 298 tuhat eurot
2022. aasta puhaskasum29 485 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2022115 783 tuhat eurot
Maksta dividendi 0,68 eurot aktsia kohta27 696 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist88 087 tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 31. märtsil 2023 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 5. aprillil 2023 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Nõukogu liikme tagasi kutsumine ja uue nõukogu liikme valimine
Kutsuda 28 885 216 hääle ehk 99,27% poolthäälega tagasi Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu liige Andres Järving, kelle volitused lõppevad tagasi kutsumisest ning valida uueks Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu liikmeks alates 17.03.2023.a 3-aastaseks ametiajaks Kristo Anton (isikukood 37605250302). Maksta uuele nõukogu liikmele tasu 2 000 eurot kuus.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS dividendimakse ex-päev

Ülaltoodust tulenevalt annab Tallinna Kaubamaja Grupp AS teada, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 30.03.2023. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2022. majandusaasta eest.

Üldkoosolekut kajastava veebiseminari salvestust on võimalik vaadata: https://youtu.be/465nK3leCzs   

Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel. 731 5000