Danish
Offentliggjort: 2021-11-15 11:28:53 CET
PFA Invest
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Ombytningsforhold og restudbytte i forbindelse med skattepligtige fusioner i Investeringsforeningen PFA Invest

I forbindelse med de skattepligtige fusioner af afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest er ombytningsforholdet pr. 11. november 2021 blevet opgjort.

For afdelingen Udenlandske Obligationer (ISIN: DK0060750966) er ombytningsforholdet efter restudbytte opgjort til: 1:0,958098, således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 0,958098 andele i den fortsættende afdeling (Mellemlange Obligationer). Restudbyttet er opgjort til 1,07 (afrundet) kr. pr. andel.

For afdelingen Højt Udbytte Aktier (ISIN: DK0060457901) er ombytningsforholdet efter restudbytte opgjort til: 1:0,565156, således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 0,565156 andele i den fortsættende afdeling (Globale Aktier). Restudbyttet er opgjort til 13,17 (afrundet) kr. pr. andel.

For afdelingen Europa Value Aktier (ISIN: DK0060579183) er ombytningsforholdet efter restudbytte opgjort til: 1:0,468653, således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 0,468653 andele i den fortsættende afdeling (Globale Aktier). Restudbyttet er opgjort til 21,62 (afrundet) kr. pr. andel.

For afdelingen USA Stabile Aktier (ISIN: DK0060750883) er ombytningsforholdet efter restudbytte opgjort til: 1:0,517144, således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 0,517144 andele i den fortsættende afdeling (Globale Aktier). Restudbyttet er opgjort til 52,08 (afrundet) kr. pr. andel.

Da ombytningerne vil svare til et helt antal andele i de fortsættende afdelinger, vil de fleste investorer i de ophørende afdelinger få udbetalt restværdien i forhold til det hele antal andele. Dette vil ske i form af et kontant restudligningsbeløb. Udbetalingen sker til den bankkonto, der er tilknyttet investors depot.

Du kan læse mere om fusionerne på www.pfainvest.dk

Med venlig hilsen
PFA Asset Management A/S