Paskelbta: 2017-05-10 08:08:13 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2017 m. balandžio mėnesį

2017 m. balandžio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 8,4 mln. EUR arba 51% didesni negu 2016 m. balandžio mėnesį. Bendrovės pardavimai 2017 m. sausio - balandžio mėn. buvo 36,3 mln. EUR arba 63% didesni negu per tą patį laikotarpį 2016 m.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102