Offentliggjort: 2013-03-19 14:29:23 CET
Columbus A/S
Selskabsmeddelelse

Columbus A/S leverer turnaround og øget indtjening

Meddelelse nr. 02/2013

 

Columbus A/S leverer turnaround og øget indtjening

 

Konsulentvirksomheden Columbus A/S tog i 2012 endnu et vigtigt skridt henimod at blive en velindtjenende, international konsulentforretning med fokus på udvikling og salg af egen software.

Columbus har i dag offentliggjort Årsrapport 2012, jf. børsmeddelelse nr. 01/2013.

I 2012 leverede Columbus en omsætning på DKK 892 mio., svarende til en stigning på 12% og EBITDA på DKK 52 mio. Det er en øget indtjening på 70% i forhold til 2011. Det var helt i tråd med forventningerne, som annonceret i børsmeddelelse 04/2012. Forventningerne til 2013 er også positive. Målsætningerne lyder på at forbedre indtjeningen, en omsætning i niveauet DKK 900 mio. og EBITDA i niveauet DKK 60 mio.

 

Columbus øgede salg af Columbus Software med 83 procent

Innovation stod højt på Columbus’ dagsorden i 2012, og virksomheden sendte flere nye software-produkter på markedet. Blandt dem var RapidValue, der er udviklet specifikt til de tre brancher, som Columbus har rettet sit fokus på: Fødevare-, detail- og produktionsindustrierne. RapidValue er et effektivt værktøj, som optimerer arbejdsgange i forbindelse med implementering  af nye forretningsystemer. Lanceringen af RapidValue var succesfuld, og markedet tog godt imod produktet. I alt øgede Columbus salget af egen software til DKK 61 mio. i 2012.

 

Kraftig omsætningsstigning inden for produktionsindustrien

Columbus fokuserede i 2012 skarpt på at opbygge brancheviden og brancheløsninger til fødevare-, detail- og produktionsindustrierne. Formålet var at styrke virksomhedens konkurrenceevne yderligere, og det medførte især en kraftig vækst i produktionssegmentet på 109% til DKK 186 mio.

 

Etablering af globalt leverancecenter

Columbus etablerede i 2012 et globalt leverancecenter med 50 konsulenter tilknyttet. Den globale leverancemodel udgør nu en hjørnesten i Columbus’ konkurrenceevne og leverancemetode, og Columbus kan i endnu højere grad end tidligere implementere projekter på globalt plan.
 

Omkostningsfokus og positivt cash flow

Igennem 2012 havde Columbus kraftigt fokus på omkostninger såsom husleje, it, lønninger og øvrige omkostninger. Der blev også indført strammere regler for tilbud- og kontraktgodkendelse, kreditgivning og inddrivelse af tilgodehavender. Det medførte et positivt cash flow på DKK 49 mio. fra den primære drift i 2012.

”Columbus indfriede de annoncerede forventninger til omsætning og EBITDA og vendte underskud til overskud. Det skete på trods af en væsentlig nedskrivning på skatteaktiver som følge af ændrede skatteregler samt underskud i de ophørte aktiviteter og associerede virksomheder. Disse engangsomkostninger beløb sig til DKK 11,5 mio. Jeg vurderer derfor resultatet til at være tilfredsstillende,” udtaler Ib Kunøe, bestyrelsesformand.

 

 

Ib Kunøe                                                   Thomas Honoré

Bestyrelsesformand                                 Koncernchef

Columbus A/S                                           Columbus A/S

 

Kontakt for yderligere information

Koncernchef, Thomas Honoré tlf.: +45 70 20 50 00.


BM_02_2013_Columbus_leverer_turnaround_og_oeget_indtjening.pdf