English Latvian
Publicēts: 2023-04-05 08:57:54 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par Sun Finance Treasury Limited obligāciju tirdzniecības uzsākšanu Alternatīvajā tirgū Nasdaq Baltic First North

Nasdaq Riga valde š.g. 5. aprīlī  pieņēma lēmumu, ar 2023. gada 6. aprīlī uzsākt Sun Finance Treasury Limited obligāciju tirdzniecību Nasdaq Riga First North tirgū ar šādiem raksturlielumiem:

Emitenta nosaukums Sun Finance Treasury Limited
Emitenta saīsinātais nosaukums SUN
Vērtspapīra ISIN kods LV0000860112
Vērtspapīra dzēšanas datums 30.09.2025
Nominālvērtība EUR 1 000
Iekļaujamo obligāciju skaits 50 000
Obligāciju kupona gada likme mainīga 11% + 3M EURIBOR
Obligāciju kupona maksājumi Reizi mēnesī
Katra mēneša pēdējā darba dienā
Biržas tirdzniecības kods SUNBFLOT25FA

   

Sun Finance Treasury Limited atjaunotais Uzņēmuma apraksts 2023 un Obligāciju emisijas noteikumi pieejami paziņojumā šeit.

Sertificētais konsultants Signet Bank AS līdz 2023. gada 6. aprīlim. 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com/

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. NasdaqTallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.