English Lithuanian
Paskelbta: 2022-11-25 09:46:47 CET
Klaipedos Nafta
Kita informacija

Dėl Audito komiteto narės atšaukimo

Pranešame, kad akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) stebėtojų tarybos sprendimu nuo 2022 m. gruodžio 1 d. yra atšaukiama nepriklausoma Bendrovės audito komiteto narė Žana Kraučenkienė. Žana Kraučenkienė nepriklausomos Bendrovės audito komiteto narės pareigas ėjo nuo 2018 m. gruodžio 2 d. 2022 m. lapkričio 30 d. bus laikoma paskutine Žanos Kraučenkienės darbo audito komitete diena.

Atsižvelgiant į tai, netrukus bus paskelbta atranka į nepriklausomo Bendrovės audito komiteto nario vietą.

Finansų direktorius Mindaugas Kvekšas, +370 46 391 772