Published: 2018-02-28 17:29:09 CET
Ignitis grupė
Tarpinė informacija

Išlaikiusi stabilius finansinius rezultatus, „Lietuvos energija“ pradeda naują veiklos etapą

Vilnius, Lietuva, 2018-02-28 17:29 CET -- Per keturis 2017 metų ketvirčius valstybės valdoma energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ užsitikrino stabilius finansinius rezultatus. Nepaisant mažėjusių elektros ir dujų persiuntimo kainų klientams, grupės pajamos ir koreguotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) lyginant su 2016 metais pakito nežymiai – pajamos sumažėjo 1 proc., o koreguota EBITDA išaugo 1 proc. – iki 236 mln. EUR.

Stabilius rezultatus daugiausia lėmė 5 proc. mažėjusios veiklos sąnaudos, didesnis efektyvumas, taip pat veiklos diversifikavimas, leidęs užtikrinti didesnes pajamas iš prekybos elektra ir dujomis. „Lietuvos energijos“ nuosavo kapitalo grąžos rodiklis (ROE) 2017 m. išaugo iki 9,6 proc.  

„Lietuvos energijos“ rezultatai rodo, kad pirmasis įmonės transformacijos etapas buvo sėkmingas. Įgyvendinti pokyčiai užtikrino stabilų finansinį augimą ir solidžią grąžą akcininkui – Lietuvos valstybei. Veiklų išgryninimas, didesnis efektyvumas ir sėkmingai įgyvendinti plėtros projektai leido nuosekliai mažinti energijos kainas klientams, gerinti esamas ir siūlyti naujas paslaugas. Per šį laikotarpį sukurtas stabilus pagrindas tolimesnei įmonės modernizacijai ir transformacijai. Esminiai naujojo etapo prioritetai bus orientacija į klientų poreikius, didesnis dėmesys inovacijoms, tolimesnis veiklų gryninimas ir plėtra. Sieksime, kad „Lietuvos energija“ būtų išmani, globaliai konkurencinga bendrovė, reikšmingai prisidedanti prie Lietuvos ir jos gyventojų gerovės kūrimo“, – teigia „Lietuvos energijos“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Darius Maikštėnas.

„Lietuvos energijos“ grupės 2017 metų I-IV ketvirčių pagrindiniai rodikliai:

  • Grupės pajamos, dėl sumažėjusių elektros ir dujų persiuntimo bei skirstymo kainų klientams mažėjo 1 proc. – iki 1 096 mln. EUR (2016 m. 1 102 mln. EUR);
  • Veiklos sąnaudos efektyvinant veiklą mažėjo 5 proc., t.y. daugiau nei 6 mln. EUR – iki 130 mln. EUR (2016 m. – 136 mln. EUR);
  • Grupės koreguota EBITDA augo 1 proc. – iki 236 mln. EUR (2016 m. – 235 mln. EUR). Tam reikšmingą įtaką turėjo didesnis elektros ir dujų skirstymo veiklos EBITDA rezultatas, mažėjusios veiklos sąnaudos ir didesnis efektyvumas;
  • Nuosavo kapitalo grąža (ROE) išliko aukšta ir siekė 9,6 proc. (2016 m. – 9 proc.);
  • Grupės koreguotas grynasis pelnas augo beveik 9 proc. iki 128 mln. EUR (2016 m. – 118 mln. EUR);
  • Investicijos didėjo daugiau kaip 5 proc. – iki 253 mln. EUR (2016 m. – 241 mln. EUR). Nevertinant vėjo elektrinių parkų įsigijimo 2016 m. faktoriaus, lyginant su 2016 m., investicijos augo 43 proc., t.y. 76 mln. EUR. Daugiausia investicijų buvo skirta elektros skirstomojo tinklo palaikymui (51 proc.) ir plėtrai (21 proc.). 

*Grupės EBITDA ir grynojo pelno rezultatas yra koreguojamas (1) eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį, kuriuo bus koreguojami grupės ateities finansiniai rezultatai; (2) eliminuojant dujų kainos nuolaidos sąnaudas, kurios yra susijusios su praėjusiais laikotarpiais. 

         Laura Šebekienė
         Direktorė
         „Lietuvos energijos“ Korporatyvinės komunikacijos tarnyba
         Mob. tel. (8 633) 99940
         El. paštas laura.sebekiene@le.lt


LE BENDROVES IR GRUPES KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANESIMAS 2017 Q4.pdf
Atsakingu asmenu patvirtinimas LE 2017 Q4_LT.PDF
LE_FA_2017_12_31_KONSOLIDUOTA_LT.pdf